ท่อนเพลง EDM777: เพชรตะวันอัสนี

เริ่มเพลงแบบ EDM777 สำหรับเพลง “เพชรตะวันอัสนี” ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเพลงยอดนิยมที่ได้รับการรับฟังอย่างกว้างขวางในประเทศไทย ดังนี้

(เซ็ตเสียงสุดๆ)
ใจฉันเต้นสู้จินตนาการ
ใต้แสงประทับคนใหม่
อย่าลืมว่าเรามีสิทธิ์
ที่จะเป็นอิสระ อย่างสายฟ้า

เมื่อเรารวมตัวกัน
เราเป็นพลังที่ไม่มีวันหยุด
ถึงแม้จะเริ่มต้นจากศูนย์
แต่เราจะสร้างสิ่งใหม่ ทุกวัน

เพชรตะวันอัสนีสวยงดงาม
ใจเราเต้นอย่างเสรี
เพื่อสร้างอนาคตใหม่
ให้ประเทศไทยเจริญรุ่ง

(รีเมิกซ์เพลง)
EDM777! EDM777!
เพื่อประเทศไทยเจริญรุ่ง
EDM777! EDM777!
สร้างความสุขด้วยเพลง

(ซิงเยอร์ทัวร์น)
เพลงนี้เต็มไปด้วยความหวัง
ที่เราจะผ่านพ้นทุกอุปสรร
เพลงนี้ร้องให้แรงใจ
ให้ความกล้าและความร่วมมือ

เพชรตะวันอัสนีสวยงดงาม
ใจเราเต้นอย่างเสรี
เพื่อสร้างอนาคตใหม่
ให้ประเทศไทยเจริญรุ่ง

(จบเพลงในท่อนเพลงสุดสุด)
เนื้อเพลงนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความรักและความพลังทางดนตรีของประเทศไทย ที่เติบโตไปอย่างมหาศาลและเป็นเกียรติยศให้แก่วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สืบเนื่องจากองค์ประกอบทางดนตรีและวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและสำคัญไม่น้อยและมีค่าต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะทางดนตรีในประเทศไทย โดยเพลงนี้เป็นการอวยพรและยินดีกับการสร้างเพลงใหม่เพื่อเป็นทางเชื่อมสู่กระบวนสร้างสรรค์วิถีชีวิตอันมั่นคงและมีคุณค่าของประชาชนไทยในอนาคตและลูกหลานอนาคตใหม่ในครอบครัวและชุมชนไทย.